1 Home

1.1 Voorwoord.

Als bestuurder van Gors vind ik het belangrijk om in dit voorwoord te vertellen waarom dit kwaliteitsbeeld dat voor u ligt geschreven is. Kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke waarden bi

1 Home

1.2 Samenvatting

Kwaliteit en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke waarden binnen de gehandicaptenzorg. In 2017 werd daarom een Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022 opgesteld dat van toepassing was op org